Jak používat encrypt

Používání encrypt je snažší než si zavázat tkaničky u bot. Stačí jediný příkaz, potvrdit autorizační e-mail a za několik vteřin je vše připraveno — privátní klíč, SSL certifikát i intermediate certifikát máte obratem uložené na serveru. Ani s generováním CSR se nemusíte zdržovat.

Než začnete…

Před vystavením prvního SSL certifikátu pomocí encrypt proveďte konfiguraci…

Mějte na paměti, že aby bylo možné SSL certifikát vystavit, musíte mít na svém kreditním účtu na SSLs.cz dostatečný zůstatek. Není-li na kreditním účtu dostatek finančních prostředků, budete na to při spuštění příkazu encrypt new upozorněni.

Standard SSL certifikát

Standardní SSL certifikát spolehlivě zabezpečí jednu doménu včetně "www" i bez "www" nebo jednu subdoménu


Příkaz pro Standard SSL certifikát:

encrypt new www.encrypt.cz

— nebo —

encrypt new webmail.encrypt.cz

Wildcard SSL certifikát

Wildcard SSL certifikát zabezpečí celou doménu a všechny subdomény na této doméně


Příkaz pro Wildcard SSL certifikát:

encrypt new *.encrypt.cz

Průběh procesu

Encrypt je standardní bash skript kompatibilní s drtivou většinou linuxových distribucí a macOS. Co přesně skript dělá? Jen pro vaše pohodlí a úsporu času vše automatizuje:

  1. V příkazovém řádku (SSH) zadejte encrypt new www.encrypt.cz

  2. Encrypt vygeneruje pár privátního klíče a CSR (Certificate Signing Request),

  3. nabídne seznam e-mailových adres, na něž je povoleno zaslat e-mail s autorizačním odkazem. Napište příslušné číslo a stiskněte klávesu Enter.

  4. Poté, máte-li na svém kreditním účtu na SSLs.cz dostatečný zůstatek, encrypt odešle žádost o SSL certifikát.

  5. Na zvolenou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s autorizačním odkazem. Ujistěte se, že nespadl do složky s nevyžádanou poštou a proveďte autorizaci.

  6. Pak už stačí jen chvíli vyčkat a za moment se serverový SSL certifikát i intermediate CA certifikáty automaticky stáhnou na server.

  7. Všechny soubory potřebné k instalaci na server najdete ve složce se stejným názvem jako je název domény.

Seznam metod encrypt

encrypt new www.encrypt.cz

Nový SSL certifikát pro doménu www.encrypt.cz. Příklady užití metody get najdete výše na této stránce.


encrypt get www.encrypt.cz

Stáhne SSL certifikát pro doménu www.encrypt.cz. Tuto metodu využijete například v případě, kdy jste přerušili automatické stažení SSL certifikátu metodou encrypt new www.encrypt.cz.

Pokud existuje více SSL certifikátů pro stejnou doménu, bude stažen poslední SSL certifikát pro uvedenou doménu, který je veden u vašeho účtu na SSLs.cz. Potřebujete-li stáhnout jiný SSL certifikát, můžete namísto domény uvést ID certifikátu, například:

encrypt get 12345678

Kompatibilita encrypt

Encrypt je bash skript využívající systémových nástrojů, které jsou součástí drtivé většiny linuxových distribucí. Pro svou funkčnost vyžaduje pouze:

Na některých systémech nelze spustit příkaz encrypt a je nutné použít zápis ve tvaru ./encrypt.